تهران / جمهوری / نرسیده به بهارستان / کوچه مظفری / بن بست یکم / پلاک 3

تلفن: 37  33  97  33  021 فکس: 09  04  97  33 021

چاپ طلا کوب

Gold Print

واحد طلاکوبی مجتمع گل با داشتن کارگاهی مجهز به پرسنلی مجرب آماده پذیرش هرگونه خدمات طلاکوبی ازقبیل کیف مدارک. تقویم جیبی جلد مدارک . جلد عابر بانک و مواردی از این قبیل به دو روش طلاکوب و داغی می باشد .