تهران / جمهوری / نرسیده به بهارستان / کوچه مظفری / بن بست یکم / پلاک 3

تلفن: 37  33  97  33  021 فکس: 09  04  97  33 021

69 - ترمه ای


نام: ترمه ای Name: Termei
کد: 69 Code: 69
جنس: فابریانو Material: Fabriano
اندازه: 9/5X22/5 Size: 9/5X22/5
رنگ: مشکی خاکستری Color: Black Gray